Pembrolizumab, middel tegen hodgkin, per 1 juli vergoed

Met ingang van 1 juli wordt het middel pembrolizumab, dat gebruikt wordt bij de behandeling van het hodgkinlymfoom, vergoed. Vorig jaar werd het middel wegens hoge kosten in de 'sluis' geplaatst.

Het Zorginstituut Nederland oordeelde al eerder dat pembrolizumab weliswaar goed werkt, maar te duur is. Het zou een te groot beslag op het zorgbudget leggen. Dat betekende dat het voorlopig niet werd vergoed, tot er aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. Zo moesten de kosten omlaag.

Tijdens die periode in de sluis is het middel beoordeeld door het Zorginstituut en heeft minister Schippers met de leverancier onderhandeld over een prijsverlaging. Die onderhandelingen zijn succesvol geweest, en daarom wordt het nu wel toegelaten.

Pembrolizumab is een aanvulling op de huidige mogelijkheden voor patiënten met een teruggekeerd of resistent hodgkinlymfoom. Het is een vorm van immuuntherapie die per infuus wordt toegediend.

Beeld: Geralt

Meest gelezen

Meest recente artikelen