Vitamine D en stamceltransplantatie

Het komt regelmatig voor dat patiënten, die een stamceltransplantatie ondergaan, een tekort aan vitamine D hebben. De betekenis hiervan is onduidelijk.

In een onderzoek van de universiteiten van Heidelberg en Essen werd bij 492 patiënten het vitamine-D-niveau bepaald, voordat ze een stamceltransplantatie kregen. Er bleek een relatie te bestaan tussen een vitamine-D-tekort en een aanzienlijk lagere totale overleving. De onderzoekers brachten dit in verband met een groter risico op terugkeer van de ziekte en in mindere mate, met sterfte door andere oorzaken. De grotere sterfte van patiënten met bij vitamine-D-tekort kwam alleen voor bij patiënten met myeloïde ziekten, niet bij lymfoïde kwaadaardige ziekten.

Isabel Cunningham, een vooraanstaande hematoloog van de Columbia University, tekent bij dit onderzoek aan dat het aanvullen van een vitamine-D-tekort voorafgaand aan een stamceltransplantatie zeker nuttig is. Maar, stelt ze, het is onduidelijk of de lage vitamine-D-niveaus de echte oorzaak zijn van terugkeer van de ziekte en sterfte. Deze studie maakt namelijk geen onderscheid tussen verschillende soorten kwaadaardige myeloïde ziekten (acute myeloïde leukemie, myelodysplastisch syndroom en andere myeloproliferatieve ziekten) in verschillende stadia, verschillende manieren van voorbehandeling op de stamceltransplantatie en soorten donoren. Deze variabelen hebben allemaal hun eigen invloed op het verloop van de ziekten.

Conclusie: Hoewel dit onderzoek geen duidelijkheid biedt over de exacte rol van vitamine D bij een stamceltransplantatie, kan het geen kwaad om ervoor te zorgen dat je voordat je een stamceltransplantatie krijgt, geen tekort aan vitamine D hebt.

Bron: Journal of Clinical Oncology, augustus 2017.

Beeld: Meditations

Meest gelezen

Meest recente artikelen