Vooruitzichten bij CLL

CLL is een chronische vorm van leukemie. Door de behandeling kan CLL vaak jatenlang onderdrukt worden. Over het algemeen zijn de vooruitzichten gunstig.

Vooruitzichten bij CLL

CLL is een chronische kanker, de ziekte gaat bijna nooit weg. De ziekte ontwikkelt zich traag. Er is soms jarenlang geen behandeling nodig en door de behandeling kan CLL vaak onderdrukt worden. 

De vooruitzichten als je CLL hebt, verschillen, omdat elk mens een andere leeftijd en conditie heeft en anders reageert op een behandeling. Een arts kan op basis van een aantal kenmerken zijn of haar verwachtingen uitspreken over jouw vooruitzichten.

Wat zijn de vooruitzichten bij CLL?
Over het algemeen zijn de vooruitzichten met CLL gunstig. Het is afhankelijk hoe oud je bent bij de diagnose van de ziekte, je conditie en bijkomende ziekten. Gemiddeld zijn zeven van de tien mensen nadat ze diagnose CLL kregen, na tien jaar nog in leven. Ook reageren de meeste mensen met CLL goed op behandeling.

Overlevingscijfers


De overlevingscijfers zijn gemiddelden en zeggen niet veel over jou als individuele patiënt. Je eigen vooruitzichten kunnen beter zijn dan dit gemiddelde, maar soms ook slechter. Bedenk ook dat overlevingscijfers per definitie altijd cijfers zijn uit het verleden. Verbeteringen die vandaag worden ingevoerd leiden pas over jaren tot andere overlevingscijfers.

Late effecten
De behandeling met chemotherapie kan gevolgen hebben die je de rest van je leven ondervindt. Ze worden wel late effecten genoemd. Lees hier meer over late effecten.

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten