Vooruitzichten bij CML

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een bloedkanker die ontstaat in het beenmerg. Daarom wordt het ook beenmergkanker genoemd. CML is een chronische kanker; de ziekte ontwikkelt zich langzaam.

Vooruitzichten bij CML

De vooruitzichten voor mensen met CML zijn redelijk gunstig. Veel mensen met CML hebben een goede kans om de ziekte te overleven en hebben een vrijwel normale levensverwachting.

De CML in chronische fase heeft de beste prognose. CML in de acceleratie- en blastfase heeft een slechtere prognose. Door CML in chronische fase te behandelen met TKI’s wordt voorkomen dat de ziekte in de acceleratie- of blastfase komt.

Patiënten bij wie de CML op het moment van de diagnose in de chronische fase is, overlijden niet snel aan de ziekte. De kans dat zij in 5 jaar aan CML  overlijden, is klein (3 procent). Voor patiënten in acceleratie- en de blastfase is de kans om te overlijden aan CML wel groot; na 5 jaar is nog 40 procent in leven. 

Oudere patiënten hebben een iets hoger risico om aan CML te overlijden dan jongere patiënten. Ook hebben oudere patiënten een hoger risico om te overlijden aan andere oorzaken.

Deze cijfers zijn gemiddelden en zeggen nog niet zoveel over de individuele patiënt. Je vooruitzichten kunnen beter zijn dan dit gemiddelde, maar helaas ook slechter. Bovendien: overlevingscijfers zijn per definitie altijd cijfers uit het verleden. Verbeteringen die vandaag worden ingevoerd leiden pas over jaren tot aangepaste overlevingscijfers.

Bij diagnose kan een zogeheten ‘EUTOS Long Term Survival Score’ (ELTS, kansberekening voor overleving op lange termijn) uitgerekend worden op basis van leeftijd, miltgrootte, bloedplaatjesgetal en percentage blasten in het bloed. Op basis van deze score kunnen patiënten ingedeeld worden in een ‘laag risico’, ‘intermediair risico’ en ‘hoog risico’ groep. 

Hoe groot is de kans op een remissie bij CML?

Bij CML in chronische fase reageert de ziekte bij bijna alle patiënten op gestarte medicatie (TKI). Na een jaar behandeling heeft ongeveer de helft van de patiënten een BCR-ABL waarde onder 0,1 procent. De ziekte is in remissie, wat betekent dat bij onderzoeken geen afwijkingen en kankercel meer gevonden wordt. Hoe langer behandeld is, hoe dieper de remissie kan zijn. Uiteindelijk bereikt circa 85 procent van de patiënten deze remissie.  De levensverwachting van patiënten die deze remissie bereikt hebben, is vergelijkbaar met die van de algemene bevolking.
Bij ongeveer een kwart van de patiënten blijft de respons achter. Zij moeten overgaan op een andere TKI. Dit wordt meestal in het eerste jaar van behandeling al duidelijk. 

Hoe groot is de kans dat de ziekte terugkomt?

Als er een remissie bereikt is, is de kans klein (minder dan 10 procent) dat de remissie verloren gaat. De vooruitzichten zijn dan goed. Belangrijk is het wel dat de medicijnen trouw gebruikt moeten worden.

Nieuw wetenschappelijk onderzoek

Voor een betere behandeling van CML lopen er wetenschappelijke studies over nieuwe behandelingen, tests en geneesmiddelen. Een daarvan gaat over asciminib, een nieuw soort TKI die op een ander punt het BCR-ABL-eiwit aangrijpt dan de huidige medicatie. Asciminib is op dit moment alleen beschikbaar voor patiënten die deelnemen aan wetenschappelijke studies. 

Een belangrijke ontwikkeling is het uitvoeren van een tweede medicatiestoppoging voor patiënten die een moleculaire terugval hebben gehad tijdens een eerste stoppoging. 

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten