Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

T-cel prolymfocytenleukemie (T-PLL) - Vooruitzichten

T-cel prolymfocytenleukemie (T-PLL) is een zeldzame en agressieve vorm van leukemie. Hierbij zijn er te veel T-lymfocyten (ook wel T-cellen genoemd) in het lichaam. T-cellen zijn één van de soorten witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij de afweer tegen ziekteverwekkers. 

Vooruitzichten bij T-cel leukemie 

T-PLL is een agressieve vorm van kanker en de levensverwachting na diagnose is vaak niet langer dan 2 jaar. In de meeste gevallen is T-PLL niet te genezen, behalve als een allogene stamceltransplantatie kan worden verricht.  

Bij behandeling met alemtuzumab bereiken de meeste mensen met T-PLL (90 procent) complete remissie, dit wordt vastgesteld door beenmergonderzoek en een CT-scan. Helaas keert de ziekte bij meer dan de helft van de mensen binnen 2 jaar terug. Opnieuw behandelen met alemtuzumab na terugkeer van de ziekte leidt in de helft van de mensen opnieuw tot remissie, maar dit is vaak maar van korte duur (enkele maanden). Van de mensen die na het bereiken van complete remissie een allogene stamceltransplantatie ondergaan blijft 1 op de 3 langdurig leven.  

Als er geen donor beschikbaar is voor allogene stamceltransplantatie kan er worden gekozen voor autologe stamceltransplantatie (stamcellen van de patiënt zelf). Hierbij is er echter geen grote kans op langdurige overleving.   

Houd er bij het horen van je vooruitzichten rekening mee dat het gaat om gemiddelden. Jij bent één unieke patiënt en niet een gemiddelde. Je kunt dus een betere kans, maar ook een slechtere kans op genezing hebben dan het gemiddelde van mensen met deze soort kanker. Ook zijn overlevingscijfers per definitie altijd cijfers uit het verleden. Verbeteringen die vandaag worden ingevoerd leiden pas over jaren tot aangepaste overlevingscijfers. 

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten