Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Hersenlymfoom - Symptomen

Hersenlymfoom is een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Het valt onder de groep van de agressieve non-hodgkin lymfomen. Ieder jaar krijgen ongeveer 50 mensen deze vorm van kanker. De overleving van mensen die een hersenlymfoom hebben, is geleidelijk verbeterd doordat de behandeling intensiever is geworden.

Symptomen bij hersenlymfoom

De klachten bij hersenlymfoom ontstaan meestal in enkele weken. Het uit zich vaak door geheugen– of gedragsstoornissen, hoofdpijn, verlammingsverschijnselen of problemen met spreken of taalbegrip.  
De klachten zijn afhankelijk van welk deel van het centrale zenuwstelsel is aangetast, de hersenen, het ruggenmerg of de ogen. De volgende klachten kunnen wijzen op een hersenlymfoom: 

  • hoofdpijn 
  • niet meer goed zien 
  • geheugenproblemen, verwardheid
  • problemen met het bewustzijn (niet meer goed reageren) 
  • moeite met spreken of slikken 
  • veranderingen in stemming of persoonlijkheid 
  • epileptische aanvallen
  • misselijkheid en overgeven 
  • moeite met lopen, onvastheid of vallen 
  • zwakte van arm of been (vaak tegelijk). 

De klachten kunnen lijken op de klachten bij een beroerte, maar ontstaan meestal iets minder snel. Vaak wordt de diagnose dan ook gesteld door een neuroloog.
De behandeling is erop gericht de tumor kleiner te maken en weg te laten gaan. Ook verdwijnen hopelijk de klachten gedeeltelijk of helemaal door de behandeling, maar helaas is dat niet altijd het geval. Bij 30 tot 40 procent van de mensen met deze vorm van kanker is overleving van vele jaren mogelijk en zelfs genezing. 

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten