Antilichaam-therapie vermindert graft-versus-hostziekte

Antilichaam-therapie voorafgaand aan een stamceltransplantatie helpt patiënten met acute myeloïde leukemie.

In een studie waaraan 168 patiënten met acute myeloïde leukemie uit 27 verschillende behandelcentra deelnamen, werd het effect van ATG onderzocht. ATG is het antihumaan T-lymfocyt immunoglobuline, een zogeheten antilichaam-therapie. ATG wordt gegeven voorafgaand aan een stamceltransplantatie; de bedoeling is dat het de graft-versus-hostziekte, die na een stamceltransplantatie kan optreden, terugdringt. Na ongeveer twee jaar bleek ruim 32 procent van de patiënten die ATG gekregen hadden een chronische graft-versus-hostziekte te hebben. Bij degenen die géén ATG gekregen hadden lag dit veel hoger: bijna 69 procent.

De overleving na die twee jaar was met en zonder ATG ongeveer gelijk. Maar de overleving zonder graft-versus-hostziekte en zonder terugkeer van de acute leukemie was met ATG ruim 36 procent, tegen nog geen 17 procent zonder ATG.

Conclusie: ATG vóór stamceltransplantatie vermindert het risico op de graft-versus-hostziekte na een stamceltransplantatie, zonder dat het risico op terugkeer van de acute leukemie en op infecties toeneemt.

Bron: New England Journal of Medicine

Meest gelezen

Meest recente artikelen