Continue behandeling van multipel myeloom beter dan vaste duur

Een continubehandeling van multipel myeloom werkt beter dan een behandeling met een vaste duur.

In een statistische studie van 1200 patiënten met multipel myeloom werden de resultaten vergeleken tussen continu behandelen en een behandeling met een vaste duur. Het ging om patiënten die behandeld werden met nieuwere middelen zoals thalidomide, lenalidomide of bortezomib. Ongeveer de helft van de patiënten kreeg een continubehandeling en de andere helft kreeg een behandeling met een vaste duur.
Onder continubehandeling vielen inductietherapie, consolidatietherapie en onderhoudstherapie, terwijl een vaste-duurtherapie uit een inductietherapie en een consolidatietherapie bestond.
De patiënten werden gemiddeld meer dan vier jaar gevolgd. Bij de continu behandelde groep bleef het voortschrijden van de ziekte gemiddeld 32 maanden uit. Bij de groep die een behandeling met een vaste duur had gekregen was dat 16 maanden. De totale overleving na vier jaar was voor de continu behandelde groep 69 procent tegenover 60 procent voor de behandeling met een vaste duur.

Bron: Journal of Clinical Oncology

Meest gelezen

Meest recente artikelen