Door kanker ook geldzorgen of achterstand inkomen

Beeld Markus Steidl Voor meerdere ziektes relevant

Driekwart van de mensen in Nederland die kanker heeft, ervaart nadelige financiële gevolgen van hun ziekte. Een op de vijf heeft minder inkomsten, een kwart heeft extra uitgaven en een derde heeft het allebei. Dit heeft vaak een negatieve invloed op het dagelijks leven.

Een flinke daling van inkomen, extra reiskosten, een hoger eigen risico van de zorgverzekering en meer premie voor de levensverzekering van de hypotheek. Het is een greep uit de financiële gevolgen die mensen met kanker ervaren. De gegevens komen uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), waarbij ook Hematon is aangesloten. Er werd aan totaal 4675 mensen die kanker hebben (of hebben gehad) gevraagd wat de gevolgen waren voor hun inkomen en financiën. Voor mensen met een hematologische kanker zeer relevant onderzoek. Veel van deze kankersoorten, en dus ook de gevolgen van die kanker, spelen je verdere leven parten.

Inkomensdaling door kanker

In de peiling gaf de helft van de mensen aan dat ze door hun kanker hun inkomen zagen dalen. Vaak gebeurde dit binnen een jaar na diagnose. Door de ziekte en behandeling kunnen sommige mensen soms helemaal niet meer werken, veel minder of moeten een andere baan zoeken, met mogelijk grote financiële gevolgen. De daling van inkomsten is voor vijf op de tien groot en bij zes op de tien mensen zelfs blijvend. Vooral ondernemers rapporteren dat binnen een jaar hun inkomen daalde.

Extra uitgaven voor patiënten

Van de ondervraagde mensen met kanker heeft drie op de vijf extra uitgaven zoals meer reiskosten en verzekeringkosten. Uit het onderzoekt blijkt dat extra uitgaven voor ruim een derde blijvend zijn. Na diagnose stijgt het aantal mensen dat aangeeft meer moeite te hebben met rondkomen.

Geldzorgen door kanker impact op je leven

De financiële gevolgen hebben impact op het dagelijks leven van mensen. Zo geeft ruim de helft van de ondervraagden aan dat het een negatieve invloed heeft op het psychisch welzijn. Daarnaast ervaart een deel gevolgen op het gebied van sport, hobby en vrije tijd, werk, lichamelijk welzijn en mobiliteit. Van de mensen die financiële gevolgen ervaart, vindt een derde het niet makkelijk om hierover te praten door bijvoorbeeld schaamte.

Interen en bezuinigen

Om inkomensverlies en extra kosten op te vangen blijken veel mensen met kanker te bezuinigen, minder te sparen en in te teren op hun spaargeld. Er wordt minder uitgegeven aan luxe-producten en dagelijkse uitgaven. Ruim een kwart zegt behoefte te hebben aan financiële hulp of ondersteuning. ‘Ik had graag geweten waar ik eventueel had kunnen aankloppen i.v.m. mijn geldzorgen. Eén loket of zo, dat me had kunnen adviseren. Ik voelde me er heel alleen in’, zegt een deelnemer aan het onderzoek.

Hulp

‘Naast de angst en zorgen die je door kanker kunt hebben over je gezondheid, komen daar vaak ook nog geldzorgen en onzekerheid over de financiële toekomst bij’, stelt directeur-bestuurder Arja Broenland van NFK. Ze roep namens de federatie werkgevers, zorgverleners en naasten op om te vragen of iemand geldzorgen heeft en mensen met kanker zo mogelijk te verwijzen of te ondersteunen bij het zoeken naar hulp. Van de mensen met kanker die behoefte heeft aan financiële hulp of ondersteuning, krijgt namelijk slechts een derde van hen dit. Het is daarom belangrijk dat het onderwerp bespreekbaar wordt en hulp meer toegankelijk en inzichtelijk.  
Broenland: ‘Tegen patiënten zeggen we: trek tijdig aan de bel als er zorgen zijn om geld of als er een hulpbehoefte is. Aan zorgverleners, werkgevers en naasten vragen we: Check of er financiële zorgen zijn en verwijs waar nodig naar een maatschappelijk werker. Het bespreekbaar maken is een belangrijke stap. Tot slot doen we een dringend beroep op de politiek en verzekeraars om de verzekerbaarheid van ondernemers te verbeteren.’

Via Hematon kun je hulp krijgen bij problemen met werk- en inkomsten. Lees hier verder.

De volledige rapportage is hier te downloaden.

Meest gelezen

Meest recente artikelen