Extra controles nodig bij gebruik idelalisib (Zydelig)

Idelalisib (Zydelig) mag alleen nog onder voorwaarden worden gebruikt. Patiënten met lymfatische leukemie of folliculair lymfoom moeten gemonitord worden op ernstige infecties.

Dat heeft EMA, het Europees agentschap voor geneesmiddelen, bepaald. Aanleiding zijn ernstige infecties, waaronder ook fatale, die aan het licht kwamen bij drie studies naar idelalisib. De studies vonden niet in Nederland plaats. In Nederland maken circa tien mensen gebruik van dit geneesmiddel.

EMA vindt dat de voordelen van behandeling met idelalisib groter zijn dan de nadelen. Er worden wel voorwaarden aan de toepassing van het geneesmiddel verbonden om de risico's op ernstige infecties, zoals longontsteking, te verkleinen. Dat betekent onder meer dat iedereen die met idelalisib wordt behandeld antibiotica moet krijgen tot maximaal zes maanden na gebruik van dit middel. Daarnaast wordt gebruik van idelalisib ontraden bij patiënten met een infectie. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert patiënten die idelalisib gebruiken bij ademhalingsklachten direct contact op te nemen met hun behandelend arts.

Meest gelezen

Meest recente artikelen