Gezondheidsraad: pas op met bouwen bij hoogspanningskabel

Beeld Stefan Conner Leukemie

Mensen die te dicht wonen bij ondergrondse hoogspanningskabels of transformatiehuisjes, lopen misschien iets meer risico op ziektes zoals leukemie. Uit voorzorg zou men daar bij nieuwbouwprojecten rekening mee moeten houden. Dit staat in twee adviezen die de Gezondheidsraad uitbracht op 29 juni 2022.

Bij hoogspanningskabels of een transformatiehuisje ontstaat een magnetisch veld. Hoe deze velden een mens ziek zouden kunnen maken, is niet bekend. Ook is het verband heel subtiel. De Gezondheidsraad is dus heel voorzichtig in het leggen van de verbanden. Toch zijn er wel aanwijzingen die ‘de associatie leggen’ tussen bepaalde ziektes zoals leukemie en hoogspanningsleidingen.  Zo bleek dat kinderen die rondom hoogspanningsmasten wonen ‘een fractie vaker’ leukemie krijgen. Ook mensen die veel met hoogspanning werken, krijgen vaker ziektes als leukemie of andere vormen van kanker, ALS en alzheimer.

De commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad wil acteren op deze subtiele verbanden. Al eerder is besloten geen kinderdagverblijf of school dichtbij een hoogspanningsmast te bouwen. De Gezondheidsraad beveelt dit nu ook aan voor hoogspanningskabels en transformatiehuisjes.

Meest gelezen

Meest recente artikelen