Hovon 151: Studie naar Atezolizumab onderhoudsbehandeling bij DLBCL

Beeld: Konstantin Kolosov Lymfklierkanker

HOVON, de onderzoeksorganisatie voor hematologie, onderzoekt of het middel atezolizumab kan voorkomen dat bij patiënten met een hoog risico diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), de ziekte terugkomt na behandeling. Mensen met een DLBCL worden standaard behandeld met R-CHOP-kuren. In de HOVON 151-studie krijgen patienten met een hoog risico op het terugkomen van het DLBCL aansluitend onderhoudsbehandeling met immuuntherapie. 

Bij een deel van de patienten is de kans dat de ziekte terugkomt na succesvolle behandeling met R-CHOP tot wel 20-25%. In het geval dat een DLBCL terugkomt na behandeling met R-CHOP is dit bijzonder lastig te behandelen. In de HOVON 151 studie wordt gekeken of we met aanvullende immuuntherapie kunnen voorkomen dat de ziekte terugkomt. De immuuntherapie laat het afweersysteem de tumorcellen weer herkennen in een vroeg stadium van de ziekte, zodat het deze cellen kan opruimen ’, zegt hematoloog Marcel Nijland van het UMCG (Figuur 1).

Je komt voor deze studie, HOVON 151, in aanmelding als je onder meer tussen de 18 en 75 bent, een goede lichamelijke conditie hebt en behandeld bent met R-CHOP-kuren in verband met een hoogrisico-DLBCL. Aan de hand van je medische gegevens beoordeelt je arts of je daadwerkelijk aan dit onderzoek mee kunt doen. De aanvullende behandeling duurt 54 weken. Tijdens die periode ga je elke drie weken naar het ziekenhuis voor een infuus met atezolizumab. Het jaar erna krijg je nog vier keer een controle, de jaren daarna twee keer. Na vijf jaar stoppen de extra controles.

Figuur 1: Schematische weergave van het werkingsmechanisme van de immuuntherapie. (A) Het eiwit PDL1 op het oppervlak van tumorcellen onderdrukt het afweersysteem (de T-cel) door binding aan het PD1 eiwit op de T-cellen. (B) Atezolizumab blokkeert het PDL1 eiwit, waarmee de PDL1-PD1 as wordt verbroken en T-cellen tumorcellen weer als lichaamsvreemd kunnen herkennen. 

Meest gelezen

Meest recente artikelen