Ibrutinib beschikbaar voor nieuwe groep CLL-patiënten

Ibrutinib komt voor een nieuwe groep CLL-patiënten in het basispakket. Het gaat om mensen die voor het eerst behandeld worden en niet fit zijn. Dat betekent dat ze naast CLL nog andere ernstige gezondheidsklachten hebben.

Ibrutinib was al beschikbaar voor CLL-patiënten die voor het eerst behandeld worden, maar daarbij ging het alleen om een speciale groep: CLL (chronische lymfatische leukemie) met del(17p) of TP 53-mutatie. Deze groep heeft de meest agressieve vorm van CLL, waarbij chemotherapie geen of slechts kort effect heeft. Ibrutinib komt nu ook beschikbaar voor mensen die deze agressieve vorm niet hebben, maar van wie de gezondheid te slecht is voor zware chemotherapie of voor immuuntherapie met anti CD20, zoals rituximab.

Sluis

Tot nu toe zat ibrutinib voor deze patiënten in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen. Dat is een procedure, waarbij geneesmiddelen niet meteen in het basispakket komen. Eerst moet overeenstemming zijn over doelmatig gebruik en wordt de meest gunstige inkoopprijs bedongen.

'Geen meerwaarde'

Voor alle andere nog niet eerder behandelde CLL-patiënten komt ibrutinib niet in het basispakket als eerstelijnsbehandeling. Volgens het ministerie van VWS is voor deze groepen de 'therapeutische meerwaarde' van het middel nog niet bewezen. Het ministerie sluit in zijn toelichting niet uit, dat die meerwaarde in aanvullend onderzoek wel bewezen gaat worden.

Ibrutinib is al wel toegelaten voor de behandeling van teruggekeerde CLL, ziekte van Waldenström en mantelcellymfoom.

Beeld: Wikipedia

Meest gelezen

Meest recente artikelen