Kankerzorg nog steeds te weinig transparant

Beeld Moondance Voor meerdere ziektes relevant

Mensen met kanker hebben nog te weinig informatie over wat de beste ziekenhuizen zijn. Een van de redenen is dat kankerpatiëntenorganisaties zoals Hematon nog niet genoeg worden gezien als een gelijkwaardige gesprekspartner. De conclusies zijn gebaseerd op twee rapporten die NFK in oktober publiceerde

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is de wet die onze verplichte basisverzekering regelt. De wet trad vijftien jaar geleden in werking. Door deze nieuwe wet zouden wij als burgers meer ruimte krijgen om zelf keuzes te maken uit zorgaanbieders en zorgverzekeringen. Ook zou de wet het mogelijk maken om ‘met de voeten te kunnen stemmen voor het beste ziekenhuis’. Als we weten welke ziekenhuizen goed zijn, worden de goede ziekenhuizen groter en zullen de minder goede zichzelf verbeteren of kleiner worden.

Meer informatie voor mensen met kanker

De Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), waarbij ook Hematon is aangesloten, maakte in twee rapporten de balans op. Wat heeft die Zorgverzekeringswet mensen met kanker opgeleverd. Hebben we nu betere keuze-informatie over ziekenhuizen dan vijftien jaar geleden?

Voor een antwoord op die vraag is het belangrijk dat patiënten weten hoe een ziekenhuis presteert bij de zorg in zijn of haar vorm van kanker. Sinds de invoering van de Zvw zijn ziekenhuizen verplicht om data over hun kwaliteit openbaar te maken in begrijpelijke taal. Alleen dan kun je als patiënt goede informatie krijgen over de best mogelijke zorg.

Ook is goed overleg nodig tussen medisch specialisten, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers. Uit de evaluatie van NFK blijkt helaas dat de patiënt nog geen gelijkwaardige positie heeft in dit overleg. Opvallend is dat vertegenwoordigers zich tijdens het overleg wel ondersteund voelen door de zorgverzekeraars, maar niet door de ziekenhuizen.

Informatie

Ook blijkt de informatie die in de afgelopen vijftien jaar beschikbaar kwam te beperkt om een goed beeld te krijgen van de ziekenhuizen. Alleen de gegevens over het chirurgisch traject zijn transparant. Over diagnostiek, behandelingen (zoals chemotherapie, immunotherapie, radiotherapie), nazorg of ondersteunende zorg worden gegevens niet genoeg gedeeld.

NFK stelt daarom dat vijftien jaar na de invoering van de Zorgverzekeringswet mensen met kanker nog steeds te weinig informatie krijgen om zelf voor het beste ziekenhuis te kunnen kiezen.

Belangenbehartiging Hematon

Werken aan betere informatie en een betere positie in alle overleggen, is daarom belangrijk voor kankerpatiëntenorganisaties. Hematon werkt hier op verschillende manieren aan, vertelt belangenbehartiger Eddy Out. ‘Wij zijn actief in de werkgroepen van de beroepsgroep, die de richtlijnen voor de hemato-oncologie bepaalt. We hebben een werkgroep expertzorg die per ziektebeeld kijkt wat het gewenste zorgproces is vanuit de patiënt. Ook zijn we bezig met een nieuwe patiëntwijzer waarin patiënten duidelijk en eenvoudiger kunnen zien welke ziekenhuis waarin is gespecialiseerd. Deze gaat begin 2022 live.’ Samen met andere kankerpatiëntenorganisaties blijft Hematon dus in gesprek met ziekenhuizen, beroepsgroepen en overheden voor goede zorg.

Keuzehulp

Om patiënten beter te informeren, hebben de gezamenlijke kankerpatiëntenorganisaties een nieuwe digitale keuzehulp ontwikkeld. Ziekenhuizen moeten hiervoor op vrijwillige basis meer data aanleveren aan de patiëntenorganisatie dan nu beschikbaar zijn via de verplichte transparantie. De patiëntenorganisatie maakt de beschrijving, stemt deze af met het ziekenhuis en publiceert hem op https://www.nfk.nl/ziekenhuiskeuze

Wil je de rapporten nalezen waarop het NFK haar conclusies baseert? Lees deze rapporten.

Meest gelezen

Meest recente artikelen