Levensverwachting CLL toegenomen

Beeld Sabine van Erp Leukemie

De levensverwachting van mensen met chronische lymfatische leukemie (CLL) is sinds 1989 flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Zo nam de 5-jaarsoverleving flink toe: negen op de tien patiënten die jonger zijn dan 70 jaar, zijn vijf jaar na de diagnose nog in leven.

In het onderzoek is de levensverwachting onderzocht van mensen met CLL die een diagnose kregen tussen 1989 en 2018. De onderzoekers volgden hen vanaf de datum van de diagnose tot aan het overlijden of het einde van de laatste follow-up op 31 december 2020.  Ze noemen de constante verbetering in de behandeling van CLL een logische, grote factor in de steeds verbeterende levensverwachting van mensen met CLL. Vanaf midden 2000 tot begin jaren 2010 is vooral de toevoeging van rituximab aan chemotherapie verantwoordelijk voor de toename in levensjaren.

Oversterfte CLL
Ondanks dat het verlies in levensjaren kleiner wordt ten opzichte van mensen die de ziekte niet hebben, zagen de onderzoekers in alle leeftijdsgroepen nog steeds een oversterfte. Dat wil zeggen: ondanks dat de overleving verbetert, overlijden mensen met CLL toch een aantal jaren eerder dan de rest van de bevolking. Dit uit zich in een verlies in levensjaren van 1,8 tot 8,2 jaar in 2018, afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de CLL-patiënt.

Meer lezen over CLL
 

Lees het hele bericht na op de website van IKNL

Meest gelezen

Meest recente artikelen