Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Medicatie bij COVID-19-infectie

Beeld Polina Tankilevich | Pexels Voor meerdere ziektes relevant

Bij mensen met een hematologische kanker die een COVID-19-infectie krijgen, kan een arts het middel Paxvlovid (nirmatrelvir/ritonavir) voorschrijven. De richtlijn stelt dat het middel kan worden ingezet bij patiënten met een zeer hoog risico op een ernstig beloop van COVID-19-infectie met maximaal 5 dagen klachten. Het middel kan alleen worden voorgeschreven als er geen relevante interacties zijn met andere geneesmiddelen die de patiënt gebruikt.

De COVID-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) adviseert dat behandeling met Paxlovid overwogen moet worden bij deze groepen patiënten: 

 • Patiënten met sikkelcelziekte 
 • Patiënten die behandeld zijn met CAR-T-cellen 
 • Patiënten die korter dan één jaar geleden met een stamceltransplantatie werden behandeld of behandeld worden voor GVHD 
 • Patiënten die behandeld worden of recent behandeld zijn met: 
     -   Mycofenolaatmofetil, calcineurineremmers 
     -   BTK inhibitor, Bcl2-inhibitor 
     -   Antistoftherapie met anti-CD19, CD20, CD22, CD38 of CD52 antistoffen of bi-specifieke antistoffen 
     -   Antithymocyten Globuline (ATG) 
 • B-celmaligniteit met afwezige antistoffen tegen COVID-19 (niet gevaccineerd of afwezige respons) 

Hierbij moet altijd rekening gehouden worden met de interacties met andere medicatie.  

Voor meer informatie, kijk op de indicatiestelling de SWAB-richtlijn

Lees meer: Vragen over het coronavirus voor hemato-oncologische patiënten

Meest gelezen

Meest recente artikelen