Met genetische variant hoger risico op graft-versus-hostziekte

Door één bepaalde mismatch tussen een geschikte donor en een ontvanger van stamcellen neemt het risico op acute graft-versus-hostziekte sterk toe.

Voordat iemand een stamceltransplantatie ondergaat worden patiënt en donor vergeleken op een aantal kenmerken van de cellen. Deze kenmerken moeten zo goed mogelijk overeenstemmen. Zo niet, dan zal de afweer van de donor zich richten tegen de ontvanger. Door deze graft-versus-hostziekte kan de ontvanger acuut of chronisch ziek worden of zelfs aan de gevolgen hiervan overlijden. Een van deze belangrijk kenmerken heeft de naam HLA-DPB1 rs9277534. Hiervan zijn twee typen bekend, A en G.

Uit onderzoek blijkt nu dat A minder voorkomt dan G. Als een donor het A-type heeft en stamcellen geeft aan een ontvanger met het type G, is het risico op acute graft-versus-hostziekte groter dan wanneer de A-type donor stamcellen geeft aan een A-type ontvanger. Bovendien is het risico op overlijden door ándere oorzaken dan terugkeer van de ziekte hoger in geval van een mismatch bij een G-type ontvanger dan bij een A-type ontvanger.

Bron: New England Journal of Medicine

Meest gelezen

Meest recente artikelen