Nieuwe praatkaarten beschikbaar

Hematon Nieuws

Kankers van het bloed of de lymfklieren zijn erg ingewikkelde ziektes. Het is moeilijk om ze uit te leggen of te begrijpen. Daarom ontwikkelt Hematon, samen met andere organisaties, series ‘praatkaarten’. Die maken het voor zorgverleners en patiënten makkelijker om over de ziekte te praten. Er zijn nu drie nieuwe kaarten bijgekomen: Dit is multipel myeloom, Dit is een beenmergpunctie en Dit is wait-and-see.

Toegankelijk

Praatkaarten maken de informatie van de zorgverlener beter toegankelijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Eén op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Door beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid bestaat de kans dat mensen de zorgverlener niet of minder goed begrijpen als zij een ingrijpende mededeling krijgen over hun ziekte of behandeling. Op dat moment kan de zorgverlener de praatkaarten gebruiken.

Taalambassadeurs

De praatkaarten zijn getest door taalambassadeurs van Stichting ABC. Taalambassadeurs zijn mensen die beperkt taalvaardig waren of zijn. ‘Hierdoor weten we dat de praatkaarten begrijpelijk zijn voor de doelgroep’, vertelt Rianne van Pijkeren, projectleider bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties NFK. ‘Doordat de patiëntenorganisaties de inhoud van de kaarten bepalen, is er materiaal gemaakt waar ook behoefte aan is. Zij weten het best welke thema’s belangrijk zijn voor hun achterban.’

Training

Het landelijk expertisecentrum Pharos geeft geaccrediteerde trainingen aan zorgverleners over het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden, effectief communiceren en het gebruik van de praatkaarten als consultondersteunend materiaal. Op 3 december is er een training om te werken met de praatkaarten van Hematon. De training vindt online plaats van 18.30 uur tot 21.00 uur. Deelname is gratis. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Alle praatkaarten zijn te bekijken op de themapagina Informatie in beeld op deze website.

Aanmelden voor deze training voor zorgverleners kan via deze link.
Bij de aanmelding dient een keuze gemaakt te worden voor Hematon.
 

Meest gelezen

Meest recente artikelen