Onderzoek werkhervatting in Nederlands Tijdschrift voor Hematologie

Myeloom

Hoewel de ziekte multipel myeloom (ziekte van Kahler) en de bijwerkingen van behandeling ernstig zijn, hechten de meeste MM-patiënten veel waarde aan terugkeer naar werk. Zowel patiënten als experts benadrukken het belang van flexibele en gefaseerde re-integratie en eerdere en gespecialiseerde begeleiding naar passend werk.

Die conclusies staan in het artikel Werkhervatting bij multipel myeloom: resultaten van een kwalitatieve studie in het het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie. Een inhoudelijk sterk artikel over werkhervatting van mensen met mutipel myeloom (ziekte van Kahler). Vanuit hun ervaringen en de perspectieven van experts is een aantal thema’s in kaart gebracht, zoals kenmerken van de ziekte hebben effect op werkhervatting en het belang van een stapsgewijze re-integratie. Zo blijkt het belang van het hebben van werk verschillend wordt ervaren en dat het gebrek aan deskundige begeleiding wordt gemist.  

Voor dit onderzoek zijn 9 patiënten en 15 experts geïnterviewd. In het artikel staan voor veel patiënten heel herkenbare situaties beschreven. Hoewel sommige mensen na hun diagnose blijven werken, zijn velen daartoe niet in staat. Dat komt met name door bijwerkingen van de behandeling zoals vermoeidheid, neuropathie, cognitieve problemen en infecties. De mogelijkheid om aangepast werk met flexibele werktijden te doen of vanuit huis te kunnen werken, waardoor reisbelasting kan worden voorkomen, zijn belangrijke voorwaarden om wel weer aan het werk te gaan. 

Het artikel sluit perfect aan op de crowdfundingsactie die nog tot deze week loopt voor een vervolgonderzoek naar een veel grotere groep patiënten en hun werksituatie voor en na hun ziekte. Daarin wil onderzoeker Christine Bennink onderzoeken hoe dit voor álle patiënten met myeloom in Nederland is gegaan in de werkzame leeftijd. Als dat onderzoek van start kan gaan, ontstaat er een compleet beeld van de situatie van myeloompatiënten. Geweldig als dat kan doorgaan.  

Tot 31 oktober loopt de crowdfunding. Je kunt nog doneren!

‘Met toestemming overgenomen van  NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:304-13.’ 
 

Meest gelezen

Meest recente artikelen