Ook gezondheidscriteria voor familiedonoren

Hematon Nieuws

Er moeten duidelijke gezondheidscriteria komen voor donoren die hun stamcellen doneren aan een familielid.

Die criteria zijn er nu alleen voor onverwante donoren, opgesteld door de World Marrow Donor Association. Maar ook als een donor stamcellen geeft aan een ouder, kind, broer of zus moeten er eisen gesteld worden aan zijn of haar gezondheid. Dat bepleit Anne-Marie van Walraven, voorzitter van Hematon Stamceltransplantatie, in haar proefschrift 'Focus on the Donor: Aspects of Stem Cell Donation and the Donor Search Process', waarop ze vandaag promoveert.

Stamceldonatie voor de behandeling van leukemie wordt sinds 1980 succesvol toegepast. In de helft van de gevallen is de donor een familielid. Het gaat daarbij om een bijzondere groep: donoren zijn vaak significant ouder of jonger dan onverwante donoren. Omdat het om de behandeling van een ziek familielid gaan, wordt aangenomen dat deze donoren een groter gezondheidsrisico accepteren dan onverwante donoren. Anne-Marie meent dat ze hiertegen beschermd moeten worden: ook voor hen geldt het ethische principe van 'goed doen en niet schaden'. Samenwerking binnen het Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation moet daarom in haar ogen leiden tot gezondheidsrichtlijnen voor familiedonoren, vergelijkbaar met die voor onverwante donoren. Op die manier wordt ook voor familiedonoren de veiligheid van de procedure gewaarborgd.

Voor haar promotieonderzoek beschreef Anne-Marie onder meer de ervaringen van ouders die stamcellen doneerden aan hun kind. Ook bekeek ze studies op het gebied van donorsearch. Ze laat zien dat betere efficiency leidt tot meer transplantaties. Zo kan een back-up donor ernstige vertraging voorkomen als de donor van de eerste keus onverhoopt wordt afgekeurd of niet beschikbaar is voor transplantatie.

Meest gelezen

Meest recente artikelen