Petitie voor de stem van de patiënt in het zorgbeleid

Hematon Nieuws

Luister beter naar patiënten en hun organisaties bij het maken van zorgbeleid. Dat bepleiten 79 patiëntenorganisaties, waaronder Hematon, in een de petitie die werd aangeboden aan de Tweede Kamer.

Dat is niet overbodig, zo wees onderzoek van adviesbureau SiRM onlangs nog uit: de zorg is te veel georganiseerd vanuit het perspectief van zorgprofessionals en -aanbieders en nog te weinig vanuit dat van de patiënt. Hematonbestuurder Ronald Voorthuis, die de petitie mede opstelde: 'De stem van de patiënt wordt nog niet overal voldoende gehoord. Terwijl patiëntenorganisaties de zorg wel beter en efficiënter kunnen maken. We kunnen bijvoorbeeld meedenken over de toelating van geneesmiddelen, de ontwikkeling van medische of verpleegkundige richtlijnen of over de kwaliteitseisen die aan zorgaanbieders gesteld worden.'

In de petitie staan concrete voorstellen om de positie van patiënten en hun organisaties bij de totstandkoming van zorgbeleid te verstevigen. Zo willen de organisaties graag een Kwartiermaker Patiëntenzorg die het patiëntenbelang een gezicht geeft bij grote organisaties als de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Ook moeten patiënten structureel aan tafel komen bij belangrijke landelijke overlegorganen over zorg. Verder bepleiten de organisaties ervoor patiëntenorganisaties te financieren uit zorgpremiegeld, waarbij een gedeelte geoormerkt wordt voor de ondersteuning van patiëntenbetrokkenheid en empowerment.

Dat de petitie goed is 'geland', bleek een dag later tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over patiënten- en cliëntenrechten. Bijna alle fracties verwezen nadrukkelijk naar de petitie en vroegen minister Edith Schipper het stuk mee te nemen in haar reacties. Zij heeft dat toegezegd.

De 79 patiëntenorganisaties staan voor vijf miljoen mensen met een aandoening. Ze kozen voor dit moment om het patiëntenbelang optimaal mee te laten wegen tijdens de komende verkiezingen en kabinetsformatie.

Meest gelezen

Meest recente artikelen