Post voor 18-jarigen over stamceldonatie

Bijna tweehonderdduizend jongeren krijgen post van het ministerie van VWS: of ze stamceldonor willen worden. Het gaat om jongeren die geboren zijn in het jaar 1999. 

Medisch onderzoek toont aan dat de stamcellen van een jonge donor beter aanslaan bij patiënten die een stamceltransplantatie nodig hebben. Daarom zoekt Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren, zo veel mogelijk jonge donoren.   

Social media 

De 18-jarigen worden na de brief zo veel mogelijk via social media geïnformeerd over het belang van stamceldonatie. Zo zijn er jongeren die via vlogs hun ervaringen met leeftijdsgenoten delen. Ervaringen over stamceldonor worden, het daadwerkelijk doneren van stamcellen en het ontvangen van stamcellen als patiënt. Die informatie gaat vergezeld van de oproep om zich aan te melden als donor. 

Meer aanmeldingen 

De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen van stamceldonoren in Nederland fors gestegen. Begin 2015 waren in Nederland ongeveer 54.000 mensen als stamceldonor geregistreerd. Inmiddels is dit aantal gestegen naar ruim 190.000. Er overlijden echter nog steeds mensen omdat er geen geschikte stamceldonor wordt gevonden.  

Beeld: Ninita_7

Meest gelezen

Meest recente artikelen