Richtlijn 'Kanker en Werk' gemaakt onder voorzitterschap patiëntvertegenwoordiger

Hematon Nieuws

Vorige week is de richtlijn 'Kanker en Werk' gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Bedrijfsgeneeskundige Dagen. De eerste medische richtlijn die tot stand is gekomen onder voorzitterschap van een patiënt: Thea Brouwer, lid van Hematons commissie Belangenbehartiging.

De richtlijn 'Kanker en Werk' is ontwikkeld voor bedrijfsartsen. Het doel van de richtlijn is behoud van en terugkeer naar werk door mensen met kanker. 'Een richtlijn op dit gebied was dringend nodig. Onvoldoende kennis bij medici, inclusief bedrijfsartsen, werkgevers, leidinggevenden en werknemers leidt regelmatig tot onjuiste keuzes bij of verkeerde beeldvorming over mogelijkheden voor werk, werkhervatting en duurzame inzetbaarheid. Daarom blijft de arbeidsparticipatie van mensen die voor kanker worden of zijn behandeld achter bij de mogelijkheden die zij hebben, en gaat er onnodig veel menselijk kapitaal verloren', schrijft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde in haar persbericht.

De inbreng van patiënten bij het ontwikkelen van zo'n richtlijn is essentieel, weet Thea. 'Veel zorgverleners dénken dat ze weten wat belangrijk is voor patiënten, omdat ze hen dagelijks spreken. Maar dat is toch vaak anders dan wat patiënten ervaren.'

Meer over de richtlijn en het werk van Thea in het zomernummer van Hematon Magazine.

Beeld: StartupStockPhotos

Meest gelezen

Meest recente artikelen