Richtlijn voor CLL aangepast

Beeld Pixabay Leukemie

De behandelrichtlijn voor chronische lymfatische leukemie (CLL) uit 2017 is aangepast. Aanleiding voor de aanpassing waren de resultaten van nieuwe studies, zegt internist-hematoloog Doreen te Raa, secretaris van de HOVON-CLL-werkgroep die de richtlijn heeft opgesteld. Zij is verbonden aan het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. 

Voor CLL geldt vaak een wait-and-see-beleid. Een behandeling is dan (nog) niet verstandig. Maar zodra behandelen wenselijk is geworden, geeft de aangepaste richtlijn nu een extra optie. Behalve de gebruikelijke chemo-immuuntherapie is voor bepaalde groepen patiënten ibrutinib als mogelijke behandeling toegevoegd. 
Ook als de CLL na afloop van een eerste behandeling terugkeert, geeft de nieuwe richtlijn een extra behandeloptie. Dat is venetoclax-rituximab. 

Verder is nieuw in de richtlijn om voorafgaand aan de eerste behandeling aanvullend onderzoek te doen. Het gaat om onderzoek naar het IGHV-gen. Het is voor de keuze van de behandeling belangrijk om te weten of dit gemuteerd of ongemuteerd is.  

Overigens begint binnenkort de HOVON-158 studie voor patiënten met CLL die hun eerste behandeling krijgen. Daarin wordt gekeken naar de effectiviteit van een behandeling van venetoclax met ibrutinib, waaraan na een jaar, afhankelijk van het resultaat, obinutuzumab kan worden toegevoegd. Overleg met je arts of je in aanmerking komt voor deze studie. 

De nieuwe richtlijn is te vinden op www.hovon.nl/upload/File/Richtlijnen_BehAdv/2020_02_10_CLL%20richtlijn.pdf 

Krijg je voor het eerst een behandeling voor CLL? Dan kun je je voorbereiden met een keuzehulp: https://www.keuzehulp.info/pp/cll/intro/ 

Meest gelezen

Meest recente artikelen