Ruime voldoende voor Hematon

Hematon Nieuws

Hematon krijgt van haar achterban een royale zeven. Dat blijkt uit de achterbanraadpleging die deze zomer via internet plaatsvond.

Zo'n tien procent (441 mensen) van de leden deed mee aan de enquête. Ook reageerden er 61 niet-leden. Voor de laatste groep was de belangrijkste reden om geen lid te worden, dat zij genoeg hadden aan de informatie op de website (25 respondenten). Onder de respondenten waren 39 naasten en 5 zorgverleners.

De respondenten vertegenwoordigden alle ziektebeelden van de Hematonachterban: vijf mensen hadden acute lymfatische leukemie (ALL), 21 acute myeloïde leukemie (AML), 66 chronische lymfatische leukemie (CLL), 46 chronische myeloïde leukemie (CML), 14 myelodysplastisch syndroom (MDS), 47 Hodgkinlymfoom, 136 non-Hodgkinlymfoom, 110 multipel myeloom, 46 waldenström en zes mensen bleken een niet-oncologische aandoening te hebben.

Van de respondenten ondergingen 143 mensen een stamceltransplantatie. Daar horen waarschijnlijk ook de zes mensen zonder oncologische aandoening bij; zij hebben dan hun stamceltransplantatie vanwege deze andere aandoening gehad. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd, maar de grootste groep was tussen de 55 en 65 jaar (180 personen).

De besloten Facebookgroepen scoorden de hoogste waardering: 7,7. Het laagst werd Twitter gewaardeerd, met een 7,0. Van het magazine werd het meest gebruikgemaakt (451 respondenten, waardering 7,5), gevolgd door de nieuwsbrief (397 lezers, waardering 7,3) en de website (311 gebruikers, waardering 7,5).

De cijfers worden gebruikt als input voor de voortdurende verbeterslag, die met het nieuwe meerjarenbeleid is ingezet.

Meest gelezen

Meest recente artikelen