sct-overlevers

Hematon Nieuws

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan een miljoen stamceltransplantaties (sct) uitgevoerd. Met de stijgende overlevingskansen komen er dus automatisch meer en meer patiënten die een transplantatie hebben gehad en daarna kunnen doorleven. Hierdoor komt er binnen de zorg meer focus op de bijeffecten en kwaliteit van leven na de transplantatie.

Maarten van der Weijden is niet alleen voormalig olympische kampioen langeafstandszwemmen, ooit had hij ook leukemie. Hij werd onder andere behandeld met een autologe stamceltransplantatie. Op dit moment woont hij het grote, Europese stamceltransplantatiecongres EBMT bij in Valencia. Hij doet daarvan dagelijks verslag voor Hematon. Hij heeft daarbij natuurlijk speciaal oog en oor voor het belang van patiënten.

Zelfdoding

Onderzoek laat zien dat er bij sct-patiënten vaker depressie en zelfdoding voorkomen. Dubbel zoveel als in de 'normale' populatie. Dit betekent dat van die miljoen patiënten met sct er niet de statistische honderd per jaar zelfmoord plegen, maar grofweg tweehonderd. De stijging zit vooral in het eerste jaar na transplantatie en heeft vaak te maken met graft-versus-hostziekte of het terugkomen van de ziekte. Zijn deze cijfers schokkend? Ik vind de absolute verhoging niet schokkend, maar het is goed dat artsen dit in de gaten houden.

Vruchtbaarheid

Zestien maanden geleden heb ik het geluk gehad dat onze dochter Phileine geboren is, zonder hulp van mijn ingevroren spermacellen. Helaas is het risico op permanente onvruchtbaarheid bij een sct groot. Inmiddels zijn er succesvolle methoden beschikbaar waardoor ook jongens en meisjes die nog niet vruchtbaar zijn kans hebben om zaadcellen en eicellen in te vriezen. 

Verhoogde kans op kanker

Een hoge dosis chemotherapie geeft een verhoogde kans op een ander soort kanker. Bij de patiënten die een sct hebben gehad is dit ook zichtbaar. De onderzoeker van deze studie stelt daarom voor om een screeningsprogramma te starten, alhoewel straling de kans op kanker ook weer vergroot. Volgens mij moet je als voormalig kankerpatiënt altijd alert blijven, maar dit ook niet te ver doorvoeren.

Eerdere berichten van Maarten

CAR T-celbehandeling

Ontwikkelingen in haplo-identieke stamceltransplantaties

Dag voor verpleegkundigen

Dag voor patiënten, familie en donoren

Maarten van der Weijden verslaat voor Hematon sct-congres

Voor de volledigheid: Maarten is ook op het congres als ambassadeur van Kiadis Pharma, dat zich onder meer bezighoudt met het ontwikkelen van geneesmiddelen tegen leukemie. 

Meest gelezen

Meest recente artikelen