Studie naar donorstamceltransplantatie bij multipel myeloom

Biedt een stamceltransplantatie met stamcellen van een donor meer overlevingskansen voor multipel myeloompatienten met een slecht risicoprofiel dan de standaardtherapie, transplantatie met eigen stamcellen?

Dat is het onderwerp van een Nederlandse studie, die onlangs van start is gegaan. Bij deze studie krijgt de patiënt een stamceltransplantatie met een familielid als donor. Daarbij kunnen de getransplanteerde immuuncellen de multipel myeloomcellen vernietigen. Specifiek gaat het hierbij om de natural killercell (nk-cel), die van nature in staat is om kankercellen op te sporen en op te ruimen. Uit eerdere studies met nk-cellen bleek deze manier van transplanteren mogelijk betere overlevingskansen biedt. Ook uit laboratoriumonderzoek komen diverse aanwijzingen dat nk-cellen een anti-myeloom werking kunnen hebben. Maar er kunnen bij donortransplantaties ook ernstige bijwerkingen optreden, zoals levensbedreigende infecties en afstotingsreacties. De waarde van de transplantatie moet om daarom nog worden vastgesteld.

De studie wordt in verschillende centra in Nederland uitgevoerd: Maastricht University Medical Center, VUmc (Amsterdam), Radboudumc (Nijmegen), UMC (Utrecht) en Erasmus MC (Rotterdam). Om deel te nemen moet je jonger zijn dan zestig jaar, ontvankelijk voor een haploidentieke stamceltransplantatie en een familiedonor hebben.

Heb je vragen over deze studie? Neem dan contract op met je hematoloog of met de hoofdonderzoekers (gerard.bos@mumc.nl of el.meijer@vumc.nl) of studiecoördinator (janine.van.elssen@mumc.nl).

Meest gelezen

Meest recente artikelen