Tekort aan afweereiwitten bij chronische lymfatische leukemie

Hoewel de overleving van patiënten met een tekort aan afweereiwitten niet verschilt van patiënten zonder tekort, zullen patiënten met een tekort eerder behandeling nodig hebben.

Een aantal patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) heeft een tekort aan het afweereiwit IgG. Dit kan een verhoogde gevoeligheid voor infecties tot gevolg hebben. In de Amerikaanse Mayo Clinic is onderzocht hoe vaak dit voorkomt en wat de eventuele gevolgen zijn.

Ongeveer een kwart van de patiënten die aan de studie meededen, had bij diagnose een tekort aan IgG. De rest had normale hoeveelheden. Patiënten met een tekort hadden vaker Rai stadium III of IV, dat wil zeggen een al verder voortgeschreden CLL. Bij patiënten met een tekort aan IgG was er gemiddeld eerder een behandeling nodig (3,8 jaar na de diagnose) dan bij degenen met een normale hoeveelheid (7,4 jaar na de diagnose). Echter, de totale overleving tussen deze twee groepen verschilde niet.

Van degenen die bij de diagnose een normale IgG-waarde hadden, had na vijf jaar 11 procent een tekort. Na tien jaar was dat 23 procent.

Bron: Cancer, 30 april 2015.

Meest gelezen

Meest recente artikelen