Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Voorrang vaccinatie verandert - alleen als je de laatste 18 maanden onder controle was

Voor meerdere ziektes relevant

Mensen die bloedkanker hebben, krijgen voorrang op vaccinatie tegen Covid-19. Die voorrang geldt voor de groep patiënten die de afgelopen 18 maanden onder controle was. De eerder gestelde 5 jaar is afgelopen week door het RIVM losgelaten (18 maart 2021). Lees hier de update.

Worden alle mensen met bloedkanker met voorrang gevaccineerd? 

Nee. Alleen patiënten die in de afgelopen 18 maanden daarvoor onder behandeling of onder controle waren bij een hematoloog. 

Wat wordt verstaan ‘onder behandeling’?  

Onder behandeling is als je in het ziekenhuis wordt behandeld en onder controle staat. Voor bijvoorbeeld stamceltransplantatie is dat continu. 

Ik heb een oproep gekregen. Kan ik die datum van vaccinatie wijzigen?

Nee. Het verzetten van vaccinatie is niet mogelijk vanwege het beperkt aanleveren van vaccins aan de ziekenhuizen.

Ik heb geen uitnodiging gehad, moet ik dit nu zelf gaan regelen?

Nee. Alle ziekenhuizen hebben inmiddels de mensen die in aanmerking komen voor voorrang uitgenodigd voor een inenting de komende weken.  Wie geen uitnodiging heeft gehad, zal moeten wachten op een oproep via de GGD. Vanuit het ziekenhuis worden geen andere individuele patiënten opgeroepen.  

Eerst was de termijn gesteld op 5 jaar. Is dat veranderd? 

Ja. De mensen die voorrang kregen, was eerst gesteld op patiënten die in de afgelopen 5 jaar de diagnose bloedkanker hebben gekregen en de afgelopen 12 maanden onder controle waren. Dit is dus gewijzigd. 

Wie heeft die termijn veranderd en waarom? 

De beslissing over wie op welk moment wordt gevaccineerd, wordt genomen door het ministerie van VWS en het RIVM. De beperkte beschikbaarheid van vaccins speelt een grote rol in die beslissingen. De Nederlandse Vereniging van Hematologie (NVvH) heeft het advies gegeven om de meest kwetsbare patiënten, de mensen met een slecht functionerend immuunsysteem, eerst op te roepen voor vaccinatie. Deze groep is dus opnieuw langs de meetlat gelegd.

Als je buiten die 18 maanden valt, ben je als kankerpatiënt, of ex-kankerpatiënt, toch ook kwetsbaar voor Covid-19? Waarom krijg je dan toch geen voorrang? 

Artsen verwachten dat patiënten en ex-patiënten die geen actieve ziekte meer hebben en niet meer onder controle zijn, een beter werkend immuunsysteem hebben en dus een minder hoog risico hebben op een slecht beloop als ze Covid-19 krijgen.  

Doordat die termijn van 5 jaar is veranderd, voel ik me in de steek gelaten!  

Hematon snapt dat mensen met bloedkanker niet allemaal even kwetsbaar zijn, dat hangt inderdaad sterk af van de fase van je behandeling en ziekte. Maar dat eerder genomen beslissingen door het RIVM worden veranderd en met de termijn wordt geschoven, vindt Hematon zeer vervelend. Het zal weer zorgen voor onrust bij alle mensen met een hemato-oncologische aandoening en is aangegeven bij de NVvH toen het nieuws bekend werd. Hematon blijft bij haar advies om onze patiëntengroep met voorrang te vaccineren. Dat begonnen wordt met de meest kwetsbare patiënten begrijpen we, maar we zetten ons in voor de hele groep. 

Wat is het effect van deze beslissing? 

De groep die met voorrang gevaccineerd wordt, is veranderd. Toch verwacht Hematon dat een groot deel van de patiënten de komende weken een oproep krijgt voor een inenting tegen Covid-19. Voor hoeveel patiënten dit tot een veel later moment van hun vaccinatie-oproep leidt, is op dit moment nog onduidelijk. Naar alle verwachting wordt eind maart begonnen met vaccineren, aldus de NVvH. 

Ik heb toch het gevoel dat ik door deze beslissing in de problemen kom, wat doet Hematon voor mij? 

Is door deze beslissing jouw vaccinatievoorrang vervallen, laat het ons weten door een e-mail te sturen naar vaccinatie@hematon.nl.  Zo kunnen we ons blijvend inzetten en naar oplossingen zoeken. Ook andere problemen omtrent vaccinatie kun je hier melden. 

Meest gelezen

Meest recente artikelen