Zes kuren R-CHOP lijken voldoende bij DLBCL stadium III-IV

Beeld: Stux Lymfklierkanker

Het lijkt erop dat zes kuren R-CHOP bij patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) stadium II-IV even goed werken als acht van deze kuren. Dit is de conclusie van een onderzoek door internist-hematoloog Djamila Issa (Amsterdam UMC, Jeroen Bosch Ziekenhuis) en collega’s. Zij zochten een behandeling die minder belastend is voor de patiënt.

R-CHOP
R-CHOP is sinds 2003 de standaard eerstelijnsbehandeling voor patiënten met DLBCL. Vooral de variant R-CHOP21 wordt veel gebruikt. Het risico om te overlijden is met deze behandeling gelijk aan datzelfde risico bij behandeling met R-CHOP14, maar R-CHOP21 levert minder bijwerkingen op voor de patiënt. Tot nu toe was het echter nog steeds onduidelijk of patiënten in de leeftijd van 18 tot 64 jaar met stadium II-IV DLBCL konden worden behandeld met zes kuren R-CHOP (eventueel gevolgd door twee kuren rituximab) in plaats van acht kuren, zonder dat dit de overleving nadelig beïnvloedt. Het onderzoek van Issa wees uit dat het overlijdensrisico niet verschilde.

Rituximab
Issa gebruikte voor haar onderzoek data van 2.338 DLBCL-patiënten in de leeftijd van 18 tot 64 jaar. Op basis van de resultaten bevelen Issa en haar collega-onderzoekers aan bij patiënten in deze leeftijdsklasse te kiezen voor zes kuren R-CHOP. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met twee kuren rituximab. Deze behandeling is minder belastend voor de patiënt. Toekomstig onderzoek kan nog aantonen of ook de toevoeging van deze twee kuren rituximab kan worden weggelaten zonder het overlijdensrisico te vergroten.

 

Meest gelezen

Meest recente artikelen