Zorg voor naaste en werk vormen lastige combinatie

Beeld NFK Voor alle ziektes relevant

Veel naasten van mensen met kanker hebben behoefte aan professionele steun om zorg en werk te combineren. Maar ze krijgen die steun niet. Dat blijkt uit het Doneer je ervaring-onderzoek van NFK, waar ook Hematon deel van uitmaakt, naar de impact op hun werk van kanker bij een naaste.

De vragenlijst werd ingevuld door ruim zeshonderd naasten van volwassen kankerpatiënten. Van de naasten past driekwart zijn werksituatie aan. Een op de vijf mensen neemt zorgverlof op. Een even groot aantal meldt zich ziek of gaat tijdelijk minder werken. Ze zijn daarbij afhankelijk van de goodwill van hun werkgever of collega’s. 'Alles moest voor mijn gevoel van één kant komen. Ik heb al mijn overuren opgemaakt en al mijn onbetaald verlof. Ik kon geen zorgverlof krijgen', vertelt een respondent. 

Behoefte aan steun
Van de respondenten heeft 36% behoefte aan professionele steun bij de combinatie kanker en werk. Een op de vijf heeft die steun ook daadwerkelijk gehad, meestal van een bedrijfsarts, leidinggevende of psycholoog. Directeur-bestuurder Arja Broenland van NFK: 'Wij gaan in gesprek met het Ministerie van Sociale Zaken met als doel een beter vangnet te creëren voor naasten van kankerpatiënten. Dit kan onder andere door de zorgverlofregeling anders in te richten.'

Meest recente artikelen