Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Eerste landelijk actieplan kanker gestart

Alena Darmel Hematon Nieuws

Om de impact van kanker te verminderen is er een Nederlandse Kanker Agenda gestart. Op deze agenda staan vijf doelen waarop de komende tien jaar landelijk de focus ligt. Die focus moet zorgen dat minder mensen kanker krijgen en, als je wel deze ziekte krijgt, dat de impact kleiner is. De agenda is een unicum: nog niet eerder werkten meer dan honderd organisaties samen met zo’n gezamenlijke agenda.

In vergelijking met andere landen in Europa doet Nederland het qua behandeling en preventie van kanker niet goed: er overlijden 8 procent meer Nederlanders aan kanker dan gemiddeld in Europese landen. Het aantal nieuwe diagnoses is in Nederland 15 procent hoger. En dat terwijl er 60 procent meer geld wordt uitgegeven aan de zorg tegen kanker. 

Nederland was tot nu toe ook het enige Europese land dat nog geen nationaal gedragen plan tegen de ziekte kanker had. Het Nederlands Kankercollectief, waarin meer dan honderd organisaties hun krachten en expertise bundelden, maakt daar eind aan. Dit collectief van onderzoeksinstellingen, overheden, zorgorganisaties en patiëntenorganisaties (zoals Hematon) bundelden hun krachten en expertise. Ze lanceerden op 27 november 2023 het Nederlands Kanker Collectief (NKC) met een gezamenlijke agenda waarop volgens dit collectief de komende jaren moet worden ingezet. 

Preventie en opsporing 
In de Nederlandse Kankeragenda staan 5 ambities die in 2032 gerealiseerd moeten zijn: het aantal mensen dat rookt is verminderd met 5 procent, er is een betere vroege opsporing van kanker via het bevolkingsonderzoek, er is een betere overleving voor mensen die een zeldzame soort van kanker hebben, de late gevolgen na kanker zijn minder groot en meer mensen kunnen na de behandeling tegen kanker naar draagkracht werken. 

“Met de Nederlandse Kanker Agenda willen we een voelbaar verschil op een mensenleven maken”, reageerde Anke Vervoord, (directeur-bestuurder NFK). “Voor kankerpatiënten zijn er mogelijkheden voor een betere kans op overleven en een beter leven met en na kanker. De bundeling van krachten van het collectief werkt als we de belangen van de mensen die kanker hebben of hebben gehad centraal zetten.”  

Volgens demissionair minister van VWS, Ernst Kuipers, zorgt de Nederlandse Kanker Agenda voor versnelling in de oncologie: "We moeten ons realiseren dat de maatregelen die nu worden genomen en de impact die nu wordt gemaakt, de komende 50 jaar effect hebben op mensen die leven met kanker.”  

Doelen op Nederlandse Kanker Agenda 
De doelen op de Nederlandse Kanker Agenda gaan over drie thema's 

  • Het voorkomen van kanker, door het verminderen van roken, alcohol, luchtverontreiniging en zonneschade door verbranden. 
  • Betere diagnostiek, behandeling, follow up en palliatieve zorg.  Bijvoorbeeld door vroege opsporing en het sneller beschikbaar komen van innovatieve behandelingen.
  • Zorgen voor een betere kwaliteit van leven door bijvoorbeeld zorg voor mantelzorgers en minder negatieve financiële gevolgen nadat je ziek bent geworden.  

In totaal omvat de agenda maar liefst twintig doelen Omdat dit te veel is om allemaal tegelijk aan te pakken, zijn er komend jaar 5 uitgelicht en die worden uitgewerkt in zogenaamde versnellingsteams. Ernst Kuipers, demissionair minister van VWS, hamerde ook op expertzorg en netwerkzorg. Hij raadde aan het plan te versmallen om politieke steun te krijgen. Het is een plan dat (nog) niet gedeeld wordt door de politiek, de wetgever en verzekeraars. 

Lees meer over de Nederlandse Kanker Agenda 

Hoeveel mensen kanker in Nederland krijgen, lees je in dit bericht

Meest gelezen

Meest recente artikelen