Ibrutinib in Amerika toegelaten tegen graft-versus-host

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft ibrutinib toegelaten voor de behandeling van chronische graft-versus-hostziekte. Het is daarmee het eerste middel dat wordt goedgekeurd voor de behandeling van deze bijwerking van allogene stamceltransplantatie.

De goedkeuring geldt voor patiënten die niet reageren op de standaardbehandelingen van graft-versus-host, bijvoorbeeld met prednison. De beslissing van de FDA is gebaseerd op een onderzoek waaruit bleek dat bij bijna de helft van de patiënten die behandeld werden met ibrutinib, de symptomen van graft versus host significant verminderden. Die vermindering hield minstens vijf maanden aan.

In Nederland is de behandeling van graft-versus-host met ibrutinib nog niet toegestaan. Daarvoor moet de European Medicines Agency (EMA) het middel eerst toelaten. Die aanvraag is nog niet ingediend. Is dat eenmaal gebeurd, dan neemt de toelatingsprocedure naar verwachting zo'n half jaar in beslag. Ibrutinib is in ons land wel beschikbaar voor de behandeling van de ziekte van Waldenström, het mantelcellymfoom en voor sommige groepen CLL-patiënten.

Beeld: Ron de Haer

Meest gelezen

Meest recente artikelen