Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Symptomen van Kahler

De ziekte van Kahler is een vorm van bloedkanker die veroorzaakt wordt door het ongecontroleerd en veelvuldig vermenigvuldigen van plasmacellen in het beenmerg. Plasmacellen zijn witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van ziekteverwekkers. De officiële naam van de ziekte van Kahler is multipel myeloom.

Klachten bij de ziekte van Kahler

De symptomen die kunnen ontstaan bij de ziekte van Kahler zijn zeer divers. Sommige mensen ervaren weinig klachten, terwijl anderen ernstige symptomen hebben, zoals nierfalen of spontante botbreuken. 

Meestal krijg je meer klachten en symptomen als je de ziekte langer hebt. De belangrijkste klachten bij de ziekte van Kahler vallen onder de Engelse ‘CRAB’ criteria:

  • Calcium: een verhoogd kalkgehalte in het bloed. Je kan hierdoor last hebben van dorst, obstipatie (moeilijke stoelgang), tintelingen, verminderde werking van de nieren, sufheid en soms hartritmestoornissen.
  • Renale insufficiëntie: nierfalen, je plast minder of juist meer. 
  • Anemie: bloedarmoede. Je bent moe, ziet bleek en wordt bij weinig inspanning al kortademig of je krijgt last van hartkloppingen.
  • Beenmerglaesies: botziekte die het gevolg is van de ongeremde groei in het beenmerg. Dat kan pijn in de botten en botbreuken veroorzaken. Door druk op zenuwen en ruggenmerg kan er ook uitval optreden; dat betekent verlammingen of gevoelsstoornissen.

Als er één of meer van deze verschijnselen aanwezig zijn, is er een reden tot behandeling van de ziekte.

Daarnaast heb je een hoger risico op infecties, door een tekort aan normale en goed functionerende witte bloedcellen. 

Infecties bij de ziekte van Kahler 
Een ander belangrijk verschijnsel van multipel myeloom is dat je vaak infecties hebt, zoals longontsteking en blaasontsteking. Dat komt omdat de plasmacellen maar één type antistof maken (het M-proteïne) die de normale plasmacellen onderdrukt. Je hebt dus te weinig verschillende antistoffen om je te beschermen tegen infecties. In de loop van de ziekte nemen de infecties vaak toe omdat het aantal normale plasmacellen steeds minder wordt. 

Er zijn ook behandelingen die de normale plasmacellen laten verdwijnen (bi-specifieke antistoffen), ook dan treden er vaak infecties op.

Als je ondanks antibiotica steeds weer infecties krijgt kan de arts normale antistoffen via een infuus toedienen. In dit infuus zitten immunoglobulinen.

Geen klachten, wel Kahler 
Soms zijn er geen verschijnselen van de ziekte en heb je geen klachten. Dat wordt dat een smeulend multipel myeloom genoemd. Er zijn wel te veel plasmacellen in het beenmerg, een M-proteïne of verhoogde vrije lichte ketens in het bloed te zien. Maar een behandeling is dan nog niet nodig. 

Je kunt gevraagd worden mee te doen aan een studie, omdat het misschien goed is om al in een vroeg stadium te behandelen. Omdat artsen en onderzoekers dat nog niet zeker weten, wordt dat uitgezocht in studies omdat de voordelen van het onderdrukken van de ziekte wel moeten opwegen tegen de nadelen, zoals bijvoorbeeld bijwerkingen van de behandeling.

Schade door de ziekte van Kahler 

Botschade en verhoogd kalkgehalte in het bloed
Bij de meeste mensen met multipel myeloom veroorzaakt de ziekte schade aan de botten. Dat komt doordat de kwaadaardige plasmacellen de botafbraak aanzetten en de botaanmaak remmen. Dat leidt tot botontkalking in alle botten. Ook worden sommige plekken in het bot extra broos en ontstaan er ‘gaten’ in het bot. Dit wordt ‘lytische lesies’ genoemd.

Deze botschade kan pijnlijk zijn, maar ook zorgen voor een botbreuk. Zelfs zonder dat je hard valt. Als het in de wervels zit, kunnen die wervels inzakken of pijnlijk zijn. Verder kunnen plasmacellen uit het bot gaan groeien en druk op zenuwen en het ruggenmerg geven. Ook dat is pijnlijk en leidt soms tot gevoelsstoornissen en verlamming. Pijn die plotseling ontstaat of waarvan ‘het karakter’ verandert, is altijd een reden om contact op te nemen met je arts om te zien of het nodig is om foto’s te maken. 

Uit die botten kan kalk vrijkomen. Dar zorgt voor veel dorst, obstipatie (moeilijke stoelgang), tintelingen, verminderde werking van de nieren, sufheid en hartritmestoornissen. Deze klachten treden alleen op als het kalkgehalte heel hoog is. Dat is bijna nooit het geval, omdat je regelmatig gecontroleerd wordt tijdens de behandeling.

Verminderde werking van de nier
De schade aan de nieren ontstaat doordat de vrije lichte ketens de filters van de nier verstoppen of neerslaan in de afvoerbuizen van de nier. Hierdoor kan de nier het bloed minder goed zuiveren. Niet iedereen met multipel myeloom heeft deze nierfunctiestoornis. Mensen die veel korte ketens produceren lopen hier meer kans op.  Een te hoog calcium zorgt ook voor verslechtering van de functie van de nier, doordat het hoge calcium vocht aan het lichaam onttrekt.

Bloedarmoede
Ook bloedarmoede is een symptoom van de ziekte van Kahler. Door de woekering van de kwaadaardige plasmacellen in het beenmerg is er te weinig plaats in het beenmerg voor de aanmaak van de normale bloedcellen (rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes). Daarnaast maken de kwaadaardige plasmacellen stoffen die de normale bloedcelvorming, met name de vorming van rode bloedcellen, remmen.

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten