Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Vooruitzichten bij Kahler

De ziekte van Kahler is een vorm van bloedkanker die veroorzaakt wordt door het ongecontroleerd en veelvuldig vermenigvuldigen van plasmacellen in het beenmerg. Plasmacellen zijn witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van ziekteverwekkers. De officiële naam van de ziekte van Kahler is multipel myeloom.

Vooruitzichten bij Kahler

De ziekte van Kahler is nog niet te genezen. De gemiddelde levensverwachting na diagnose is de laatste jaren wel toegenomen, met name door verbeterde behandelingen. Gemiddeld leven mensen met de ziekte van Kahler nu 7 tot 10 jaar na de diagnose, wat een verdubbeling betekent ten opzichte van 20 jaar geleden. 

Overlevingskansen
Houd er bij het horen van je vooruitzichten rekening mee dat het gaat om gemiddelden. Jij bent één unieke patiënt en niet een gemiddelde. Je kunt dus een betere kans, maar ook een slechtere kans op genezing hebben dan het gemiddelde van mensen met deze soort kanker. Ook zijn overlevingscijfers per definitie altijd cijfers uit het verleden. Verbeteringen die vandaag worden ingevoerd leiden pas na jaren tot aangepaste overlevingscijfers.

Overlevingskansen Kahler per leeftijd
Als je de overlevingskansen uitsplitst naar leeftijdsgroep zijn er grote verschillen. Hoe jonger je bent, hoe beter de overlevingskansen zijn. Vijf jaar na de diagnose leeft nog 80 procent van de 18-44 jarigen, 79 procent van de 45-54 jarigen, 71 procent van de 55-64 jarigen, 61 procent van de 65-74 jarigen en 38 procent van de 75-plussers.

Overlevingskansen Kahler bij verschillende stadia 
Naast leeftijd is het stadium van de ziekte van grote invloed op je overlevingskans. Mensen bij wie de ziekte in stadium I zit, hebben 82 procent kans om na 5 jaar nog in leven te zijn, terwijl dit voor mensen in stadium III 40 procent is. 

Overlevingskansen Kahler bij verschillende behandelingen
Als laatste wordt je overlevingskans ook bepaald door welke behandeling je krijgt. Stamceltransplantatie kan de levensverwachting verlengen. De ontwikkeling van nieuwe behandelingen verbetert ook de levensverwachting van mensen die geen stamceltransplantatie kunnen ondergaan. Zo kunnen de nieuwe immuuntherapieën de levensverwachting bij deze mensen soms verlengen van 3 naar 7 jaar. 

Kwaliteit van leven
Bij de ziekte van Kahler zijn er vele, nieuwe behandelingen mogelijk als eerdere behandelingen niet meer effectief zijn. Deze behandelingen kunnen verslechtering van de ziekte voorkomen, waardoor de kwaliteit van je leven relatief goed blijft. Bij elke behandeling moet worden afgewogen of de mogelijke bijwerkingen in verhouding staan tot het effect op je levensverwachting. Als een behandeling te veel bijwerkingen met zich meebrengt, kan dit aanzienlijke invloed hebben op de kwaliteit van je leven.

Wat zijn de gevolgen van jouw soort kanker in het dagelijks leven? Je kunt het zien per leeftijdsgroep in onderstaand diagram.
Veel mensen met multipel myeloom hebben last van vermoeidheid. Bekijk meer gevolgen door op het pijltje te klikken. In de grafiek zie je ook hoe vaak de klachten voorkomen bij mensen die geen multipel myeloom hebben.

Bron: kanker.nl

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten